Biblioteca General
Documentació pels editors

Els editors són les persones responsables de la ingesta dels documents al BCNROC.

Si ets un departament municipal que elabora documents de difusió pública hauràs d'auto-publicar-lo al BCNROC per tal que pugui ser visible, consultat i reutilitzat per part de tothom a Internet.

Si els teus documents s'han de publicar, també, a la web municipal de Transparència o a altres canals municipals, els hauràs d'introduir a BCNROC i un cop entrats, podran ser visibles, també, des d'aquests altres canals.

Et recomanem que per l'elaboració dels documents utilitzis formats d'estàndards oberts processables de forma automatitzada per tal de contribuir a facilitar l'accés permanent dels documents i, també, la seva reutilització per part de tercers interessats. Pels documents textuals pots usar el .pdf, però també hauràs d'auto publicar el document en format .txt o .XML per garantir la reutilització automàtica i la preservació dels fitxers digitals a mig i llarg termini.

Com a norma general, el termini per dipositar els nous documents a BCNROC és, com a màxim, d'un mes a partir de la data de finalització d'aquests documents. Pels documents fets en col·laboració d'editors externs amb finalitat comercial el termini estarà marcat pel període d'embargament acordat que no haurà de ser superior a cinc anys.

Aquí pots consultar el manual general sobre el Repositori, un vídeo demostratiu de la tramesa del document i les guies per a la correcta descripció de les metadades de cada una de les col·leccions.

Guies

Manuals