Biblioteca General
Com cercar

El repositori BCNROC s'organitza en comunitats que responen a diferents tipologies de documents.

Dins de cada comunitat pot haver-hi un nombre il·limitat de subcomunitats i col·leccions. Les col·leccions són les que contenen els documents. Un document pot estar en més d'una col·lecció quan sigui pertinent.

Com cercar

Com cercar imatges

Visualització dels resultats