Menú de serveis

Ves al menú principalNotícies

Publicat el document resum de la 15ª edició del Concurs Internacional de Roses Noves de Barcelona en que el Consell Assessor de la Gent Gran ha participat com a jurat.

  • Roses noves - foto grup
  • Roses Noves - Rosa

La publicació recull amb detall la informació de la 15ª edició del Concurs que va tenir lloc del 8 al 10 de maig al Parc roserar de Cervantes. El Jurat composat per membres del Consell i representants de Consells i comissions de gent gran dels districtes, va lliurar el Premi Rosa de la Gent Gran, un palmarès molt valorat per els obtentors

El concurs de roses de Barcelona és l'aparador on els especialistes donen a conèixer i seleccionen les noves varietats, que cada cop tenen més prestigi tant local com internacional. Però sobretot, el concurs és ja una activi­tat esperada per la ciutadania; tothom és cridat, durant els dies del concurs, a visitar i conèixer les noves vari­etats i les de la col·lecció permanent. A més, qui vulgui pot votar la seva varietat preferida. El premi Rosa Ciuta­dana és esperat tant pels ciutadans que visiten les roses a concurs com pels mateixos creadors de noves varietats de roses, que així poden conèixer quin és el gust majori­tari de la societat.


Inici de la pàgina