Menú de serveis

Ves al menú principalBarcelona amigable amb les persones grans

El Consell Assessor de la Gent Gran dona suport des del 2009 al projecte Barcelona amigable amb les persones grans, una iniciativa en favor del benestar i la salut que promou l’Organització Mundial de la Salut (OMS), per fer possible que les persones grans, en la seva diversitat, visquin amb seguretat, mantinguin la seva salut i participin plenament en la societat. Es tracta d’una iniciativa que aborda dues característiques clau del segle XXI: el progressiu envelliment demogràfic i el procés d’urbanització.

Barcelona va estar reconeguda, al març del 2011, com a membre de la Xarxa Internacional de Ciutats Amigables de l’OMS, coincidint amb l’ampli procés participatiu i de diagnòstic que es va tancar a la III Convenció de les Veus de les Persones Grans.

Compromís cap a una Barcelona amigable amb les persones grans 2017-2022

Després de l’elaboració i avaluació del pla d’acció 2012 - 2016, iniciem, com estableix el protocol de la OMS, una nova etapa de millora continua amb un nou procés de diagnosi participativa que culminarà amb el Compromís Barcelona Amigable amb les persones grans, un marc de treball i reflexió sobre els reptes claus per esdevenir una ciutat amigable.

A partir del coneixement previ acumulat i de les aportacions específiques realitzades per les pròpies persones grans en el Fòrum “Cap a una Barcelona amigable”. En aquesta nova fase d’impuls del projecte es preveu identificar projectes transformadors, dur a terme un nou procés de diagnosi participativa i l’elaboració de propostes com a bases per al futur pla d’acció Compromís Barcelona Amigable.

Pla d’acció Barcelona Ciutat Amiga 2013 - 2016

El Pla municipal de Persones Grans 2013-2016, elaborat amb la participació del Consell Assessor de la Gent Gran, respon als resultats del procés de diagnosi participativa realitzat en el marc del projecte “Barcelona Ciutat Amigable de les Persones Grans”. i recull les opinions i propostes formulades per les pròpies persones grans. El pla recull 43 metes específiques i 218 accions, es desplega a partir de 4 línies estratègiques que es van concretar en les 8 àrees de diagnòstic de Ciutats Amigables amb les Persones Grans que estableix el protocol de Vancouver.:

  • Persones grans amb benestar i salut
  • Persones grans protagonistes actives a la ciutat
  • Persones grans amb bon tracte i igualtat
  • Persones grans en la vida quotidiana

L’informe de seguiment i avaluació del Pla municipal de Persones Grans es realitza anualment i exposa el grau de desplegament o execució de les actuacions i objectius plantejats, tot fent-ne una anàlisi quantitativa i qualitativa a partir dels indicadors significatius o accions emblemàtiques designades per al seguiment d’aquell objectiu. Aquesta diagnosi s’acompanya, a més, dels indicadors d’entorn o context que ajuden a fer una anàlisi valorativa de l’estat de cadascun dels objectius.

Diagnosi participativa 2010 - 2012

Les persones grans de la ciutat han estat els protagonistes de l’ampli procés participatiu i de diagnosi dut a terme en els fòrums de persones grans realitzats a cadascun dels districtes i en la III Convenció de les Veus de la Gent Gran per dissenyar una Barcelona amigable amb les persones grans.

La fase de planificació va culminar amb l’establiment de les bases del pla d’acció, la definició del qual deriva del recorregut fet a través de les accions de participació i del treball d’anàlisi sobre les dades recollides. En aquest recorregut es despleguen el procés participatiu, la sistematització de les informacions sobre la ciutat i les actuacions municipals, i el treball amb les diferents àrees municipals; tots ells són els components en els quals es basa l’avaluació de l’amigabilitat de la ciutat.


Inici de la pàgina