LleiDeLaDependencia


Menú de serveis

Ves al menú principalCircuit bàsic d'atenció: pas a pas

En el cas de la ciutat de Barcelona, les administracions implicades en el procediment són:

- La Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Benestar Social i Família.  

- ICASS, l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya.

- El Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

- L' Ajuntament de Barcelona.


Inici de la pàgina