LleiDeLaDependencia


Menú de serveis

Ves al menú principalLa Llei de Dependència: aspectes clau i definició

La Llei 39/2006 (pdf), de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, fixa les bases per al desenvolupament a tot el territori espanyol de l'atenció a les persones en situació de dependència.

La novetat més destacable que comporta aquesta llei és l'establiment d'un dret subjectiu en l'àmbit de l'atenció social.

Les característiques més importants de la Llei 39/2006 són:

• El caràcter universal i públic de les prestacions.

• L'accés a les prestacions en condicions d'igualtat i no discriminació.

• La participació de totes les Administracions Públiques en l'exercici de les seves competències.Inici de la pàgina