Notícies Imprimir
Celebrat el Plenari del Consell Municipal
publicat el 16/04/2015 a les : h.

El passat 12 de març de 2015 es va celebrar el Plenari del Consell a la Capella de Santa Àgata, començada a construir al 1302 durant el regnat de Jaume II i Blanca d'Anjou, on hi destaca el magnífic retaule de l'Epifania, una de les obres més brillants de la pintura de l'època, feta pel pintor Jaume Huguet.

La sessió va ser presidida per la Ima. Sra. Maite Fandos, regidora de l'Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, que va donar la benvinguda als nous membres del plenari: el Sr. Javier Garcia Bonomi, Vicepresident del Consell d'Immigració, al Sr. Pere Fàbregues Morlà, en representació del Consell de gremis de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona i a la Sra. Marta Llobet, coordinadora del grup de treball d'Acció Comunitària i professora de Treball Social de la Universitat de Barcelona.

La Regidora va presentar l'Informe de Presidència i va informar que l'Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports aglutina totes aquelles polítiques que donen una atenció integral a la persona, i té la missió de millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones, reduir les desigualtats socials i aconseguir la igualtat d'oportunitats en tots els àmbits de la vida social i col·lectiva. La Sra. Fandos també va presentar el pressupost municipal 2015 de l'Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports i va destacar un seguit d'actuacions emblemàtiques:

 • Primera Llar (Housing First).
 • Ampliació del Centre d'Emergències i Urgències Socials de Barcelona (CUESB) a l'Àrea metropolitana.
 • Ampliació dels criteris econòmics d'accés a la targeta rosa.
 • Inauguració d'un nou centre PAIDOS al barri de Porta (Atenció a la infància en risc de 0 a 6 anys).
 • Creació d'un fons extraordinari d'ajuts puntuals d'urgència social per a famílies amb infants menors de 16 anys.
 • Ampliació de l'Equip de Salut Mental per Persones Sense Sostre (ESMESS).
 • Creació de la xarxa de centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP).
 • Increment de places d'acollida de llarga estada per a dones amb fills víctimes de violència i dones víctimes de tràfic d'explotació sexual.
 • Ampliació del programa de "deuauna" al districte de Sant Martí.
 • Nou equipament per a la oficina d'afers religiosos.
 • Posada en marxa de la cooperativa de ferralla.

La Sra. Mercè Torres, Vicepresidenta del Consell, va destacar que tots els grups de treball compleixen amb els seus respectius plans de treball.

 
 plenari 12 març

© Ajuntament de Barcelona firma