»  Pagina principal
»  Que es el CMBS
»  Que es proposa
»  Composicio
»  Qui pot formar part del CMBS
»  Organitzacions, membres del plenari
»  Representants de les organitzacions membres del Plenari
»  Com s'organitza
»  Grups de treball
»  Accio Comunitària
»  Drogodependencia
»  Envelliment
»  Families
»  Igualtat d'oportunitats en la Infància
»  Salut
»  Sensellarisme
»  Premis
»  Documentació
»  Actes del plenari
»  Actes de la Comissió Permanent
»  Informes i memòries
»  Avaluacions/impacte
»  Altres
Consell Municipal de Benestar Social > 
Premis Montserrat Roig al Periodisme i la Comunicació Social de Barcelona
Coincidint amb el 25è aniversari del Premi del Consell Municipal de Benestar Social als Mitjans de Comunicació, hem considerat oportú actualitzar-lo, de comú acord entre els agents implicats, per millorar-lo i adaptar-lo a la realitat actual dels mitjans i dels professionals de comunicació creant els PREMIS MONTSERRAT ROIG AL PERIODISME I LA COMUNICACIÓ SOCIAL DE BARCELONA.

Els pilars sobre els quals se sosté aquest Premi són el periodisme de qualitat, l’abordatge dels temes socials i la ciutat de Barcelona. Tots i totes sabem el potencial dels mitjans de comunicació per donar a conèixer la realitat social a la nostra ciutat, sovint invisible, i el repte que suposa abordar-la amb enfocaments apoderadors, amb dignitat i garantint els drets de les persones.

Es premia l’autoria, individual o col·lectiva, independentment de qui presenti la candidatura.

Les categories i quantia dels premis:

  • Periodisme social: 8.000 €
  • Comunicació Social: 8.000 €
  • Promoció a la investigació periodística: 8.000 €
  • I una menció especial del jurat a una trajectòria periodística

© Ajuntament de Barcelona firma