»  Pagina principal
»  Que es el CMBS
»  Que es proposa
»  Composicio
»  Qui pot formar part del CMBS
»  Organitzacions, membres del plenari
»  Representants de les organitzacions membres del Plenari
»  Com s'organitza
»  Grups de treball
»  Accio Comunitària
»  Drogodependencia
»  Envelliment
»  Families
»  Igualtat d'oportunitats en la Infància
»  Salut
»  Sensellarisme
»  Premis
»  Documentació
»  Actes del plenari
»  Actes de la Comissió Permanent
»  Informes i memòries
»  Avaluacions/impacte
»  Altres
Consell Municipal de Benestar Social >  Com s'organitza
Com s'organitza
  • La Presidència del Consell Municipal de Benestar Social correspon a l'alcalde o l'alcaldessa o a la persona membre de la Comissió de Govern en qui delegui.

  • La Vicepresidència primera, associativa, és assumida per una persona membre del Consell representant del sector associatiu.

  • La vicepresidència segona és assumida per un regidor o regidora.

  • El Plenari. És l'òrgan de màxima representació del Consell. Hi participen les entitats i organitzacions que actuen en el camp del benestar social a la ciutat.

  • La Comissió Permanent. És l'òrgan responsable d'articular els mecanismes que possibiliten assolir les funcions que té encomanades el Consell Municipal de Benestar Social i la continuïtat del seu funcionament

  • Els grups o comissions de treball estan configurats per entitats del Plenari del Consell. També s'hi poden integrar entitats i/o institucions especialitzades o que intervenen en l'objecte de treball del grup i amb altres persones expertes i per tècnics i tècniques municipals del camp temàtic de referència. Els consells sectorials estan també representats en els grups de treball de referència.

  • La Secretaria Tècnica. Té les funcions pròpies d'un òrgan auxiliar de suport tècnic i administratiu.


© Ajuntament de Barcelona firma