»  Pagina principal
»  Que es el CMBS
»  Que es proposa
»  Composicio
»  Qui pot formar part del CMBS
»  Organitzacions, membres del plenari
»  Representants de les organitzacions membres del Plenari
»  Com s'organitza
»  Grups de treball
»  Accio Comunitària
»  Drogodependencia
»  Envelliment
»  Families
»  Igualtat d'oportunitats en la Infància
»  Salut
»  Sensellarisme
»  Premis
»  Documentació
»  Actes del plenari
»  Actes de la Comissió Permanent
»  Informes i memòries
»  Avaluacions/impacte
»  Altres
Consell Municipal de Benestar Social >  Que es proposa
Què es proposa

Facilitar la interrelació entre les diferents entitats i institucions que actuen en el camp del benestar social i la qualitat de vida.

Analitzar críticament i prospectivament la situació a la ciutat en el marc del benestar social i la qualitat de vida, així com les actuacions que s'hi duen a terme.

Generar coneixement, prospectiva i debat sobre les realitats del seu àmbit, i promoure consensos sobre aquests temes.

Assessorar, recomanar i col·laborar en les polítiques, els plans i els programes municipals.

Estudiar i emetre informes o dictàmens sobre els plans, les ordenances municipals, les normatives i els altres temes d'interès per a la ciutadania o per al Consell en aquesta matèria.

Promoure iniciatives vinculades al reconeixement i la visualització de les aportacions en matèria del benestar social i la qualitat de vida a la ciutat.


© Ajuntament de Barcelona firma