»  Pagina principal
»  Que es el CMBS
»  Que es proposa
»  Composicio
»  Qui pot formar part del CMBS
»  Organitzacions, membres del plenari
»  Representants de les organitzacions membres del Plenari
»  Com s'organitza
»  Grups de treball
»  Accio Comunitària
»  Drogodependencia
»  Envelliment
»  Families
»  Igualtat d'oportunitats en la Infància
»  Salut
»  Sensellarisme
»  Premis
»  Documentació
»  Actes del plenari
»  Actes de la Comissió Permanent
»  Informes i memòries
»  Avaluacions/impacte
»  Altres
Consell Municipal de Benestar Social >  Que es el CMBS
Què és el CMBS

El Consell Municipal de Benestar Social, creat l'any 1988, és un òrgan de participació en l'àmbit del benestar social i la qualitat de vida que vol implicar la societat civil en el debat i la construcció del benestar social a la ciutat.

El Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona, té per objectiu analitzar i elaborar propostes i suggeriments, elevant-les a l'equip de govern municipal per millorar les polítiques de benestar social i de qualitat de vida de la ciutat

Té com a propòsits promoure una cultura de benestar social a la ciutat, validar les línies d'actuació en política social i fomentar la concertació entre els agents implicats.
Actua des d'una visió de la política i del benestar social àmplia i integradora, analitzant la realitat social des de la seva especificitat, però sense perdre de vista la visió i l'acció globals per transformar-la.


© Ajuntament de Barcelona firma