Menú de serveis

Ves al menú principalCom s'organitza?

Presidència i Vicepresidència.

Plenari. És l'òrgan de representació màxima del Consell, s'encarrega d'aprovar el programa de treball, les memòries i informes.

Comissió Permanent. És l'òrgan de continuïtat del Consell, s'encarrega de discutir i estudiar els assumptes que es debatran al Plenari i informar-ne.

Comissions territorials. És l'instrument de representació territorial del Consell. S'encarrega d'informar i recollir les aportacions dels consells de districte i de desenvolupar els projectes d'actuació territorial.

Grups de treball. Són l'instrument operatiu per impulsar els projectes acordats.


Inici de la pàgina