Menú de serveis

Ves al menú principalQuè es proposa?

• Estudiar i emetre informes en temes d'interès per a la gent gran.

• Promoure la participació i l'associacionisme de la gent gran.

• Promoure iniciatives que contribueixin a millorar la qualitat de vida de la gent gran.

• Proposar la concertació d'actuacions i la coordinació entre el teixit associatiu.

• Analitzar la situació de la gent gran i fer el seguiment de les actuacions que es duen a terme.

Programa de Participació i Gent Gran 2008 - 2011


Inici de la pàgina