Menú de serveis

Ves al menú principalPla de treball

El pla de treball pretén posar en marxa propostes innovadores relacionades amb l'envelliment actiu i afavorir que les persones grans siguin cada dia més protagonistes en la construcció i en la vida quotidiana de la ciutat.

Principis orientadors:

 • Construir una ciutat per a totes les edats. "Barcelona ciutat amiga de la gent gran"
 • Envelliment actiu i solidaritat entre generacions. Els reptes de la diversitat i heterogeneitat de la gent gran
 • Participació activa de les persones grans. Nous reptes de la participació

Eixos de treball:

 • Continuar promovent el projecte Barcelona ciutat amiga de la gent gran.
 1. Participació en el procés d'elaboració del Pla d'Acció
 2. Promoure iniciatives en el marc del BCAGG
 • Donar visibilitat i projecció al Consell Assessor de Gent Gran i als Consells i Comissions de districte.
 1. Millora de la comunicació interna i externa
 2. Dinamitzar el Consell, formació i transmissió de coneixements
 3. Millorar la coordinació amb Consells i Comissions de districte amb el CAGG.
 4. Promoure una més amplia participació dels membres dels Consell i Comissions de districte en els grups de treball del CAGG
 • Seguiment de les actuacions relacionades amb la millora de la qualitat de vida de les persones grans, amb especial atenció a les situacions de vulnerabilitat i fragilitat.
 1. Seguiment desplegament Llei dependència
 2. Abordar les problemàtiques dels maltractaments i la soledat de les persones grans
 3. Seguiment de l'afectació de la crisis en les persones grans: inclusió social, vulnerabilitat, etc
 4. Continuar treballant en el model d'habitatges en serveis
 • Impulsar l'any europeu de l'envelliment actiu i solidaritat entre generacions
 1. Continuar impulsant l'envelliment actiu i la solidaritat entre generacions desprès del 2012
 2. Continuar difonent el document de Compromís amb els valors de l'Any.
 • Elaborar programa d'activitats promogudes per CAGG Dur a terme la IV Convenció de les veus de la gent gran
 1. Seguiment i difusió de les conclusions de la III Convenció
 2. Promoure un ampli procés participatiu amb la participació dels Consells i les Comissions de districte
 3. Preparar la IV Convenció

Inici de la pàgina