Menú de serveis

Ves al menú principalPresentació

Impulsar la implicació i el protagonisme actiu de les persones grans en tot els àmbits de la vida ciutadana és una de les línies estratègiques recollides en el Programa Municipal per a la Gent Gran 2006 - 2010 de l'Ajuntament de Barcelona. A la nostra ciutat, la participació de les persones grans té en el Consell Assessor de la Gent Gran un referent i promotor d'accions que els impliquen  en la perspectiva d'un envelliment actiu i saludable, tot articulant aquestes accions amb els consells i les comissions de gent gran dels districtes i amb el teixit d'entitats socials.

El Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona (CAGG) és l'òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament de Barcelona en aquelles qüestions referents a la problemàtica social de la gent gran de la ciutat i, en concret, per aquelles competències i funcions que suposin una millora del benestar i la qualitat de vida d'aquest sector de la població. És també l'encarregat de donar suport tècnic i de coneixement als espais territorials de participació i articular la col·laboració territorial a partir d'eines i programes conjunts.

El Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona (CAGG) i els deu Consells i Comissions de gent gran de districte articulen el seu treball a partir de programes triennals que permeten desenvolupar debats, projectes i acords sobre la realitat de la gent gran de la ciutat. Al final de cadascun d'aquests períodes es du a terme la Convenció, un espai de participació que permet recollir, estructurar i valorar el resultat dels treball realitzats i adoptar estratègies i compromisos de futur a l'entorn d'àrees claus per a les persones grans de la nostra ciutat.


Inici de la pàgina