Menú de serveis

Ves al menú principalNotícies

Acord Intergeneracional entre l'associanisme juvenil i de gent gran a Catalunya

  • L'edat no ens separi

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) i la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC) van organitzar el passat 6 d'octubre una jornada col·laborativa amb un projecte comú amb l'objectiu de teixir ponts i complicitats en aquelles temàtiques que afecten a la societat en el seu conjunt i han de ser resoltes de forma comuna per part dels dos col·lectius que apleguen, les persones joves i la gent gran.

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) i la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC), conscients dels punts de trobada i els objectius comuns i fruït de les darreres col·laboracions mantingudes en diversos àmbits, comencem un projecte comú amb l'objectiu de teixir ponts i complicitats en aquelles temàtiques que afecten a la societat en el seu conjunt I que considerem que han de ser afrontades i resoltes de forma comuna per part dels dos col·lectius que apleguem, les persones joves i la gent gran.

En aquest sentit, fem un pas endavant per iniciar una col·laboració continuada entre dos col·lectivitats que sovint són representats com dos extrems socials en contraposició, i ho fem des del convenciment que només compartint visions i aprenentatges intergeneracionalment podrem construir societats més justes, solidàries i inclusives. Certament, partim de necessitats i moments de vida diferents, però plantejar-nos conjuntament els reptes amplia la perspectiva així com els recursos i coneixements disponibles per afrontar-los.

Sovint el món juvenil veu el seu futur i les corresponents situacions, models de vida, prestacions socials per l'edat madura i la jubilació com llunyanes i se'n despreocupa pensant que ja arribarà el moment de fer-ho. I, paral·lelament, les persones d'edat tenen dificultats per entendre els models de vida, les opinions, els posicionaments de les persones joves i a vegades no saben construir espais comuns de coneixement, debat i comprensió. És per això que les tres organitzacions sotasignants volem treballar per superar aquesta distància i teixir complicitats.

Cal tenir present que a l'hora d'abordar moltes i diverses qüestions, com ara el model d'Estat i la seva organització, les seves lleis, l'organització territorial i local, societat, economia, fiscalitat, educació, formació professional i universitària, cultura, família, ús de l'espai públic, respecte al medi ambient, història i tradicions del propi país, etc., quant més massa crítica, col·laboració entre generacions, aportacions mútues des de les seves respectives visions i experiències s'arribin a sumar, millor serà la gestió dels esmentats temes i més fàcil esdevindrà obtenir resultats positius des de la pressió conjunta i la col·laboració sincera.

Partint d'aquesta voluntat de fer una anàlisi i treball conjunt, el CNJC, el CJB i la FATEC hem escollit iniciar aquest camí debatent i construint sobre tres temes que hem considerat prioritaris. D'entrada, volem analitzar, debatre i plantejar- nos conjuntament el sistema de pensions ja que es tracta d'una estructura social clarament intergeneracional, amb forts vincles amb l'atur i la precarietat laboral que afecten especialment les persones joves, i que massa sovint és interpretada com una font de tensions i no com una estructura social cooperativa. El segon repte que ens plantegem és el treball comú en relació al foment i el suport de l'associacionisme, la participació, els usos d'equipaments públics i l'accés a l'espai públic, temes tots ells primordials per ambdós col·lectius i que esdevenen fonamentals per al desenvolupament personal de grans i joves però també per a la transformació social. En tercer lloc, voldrem abordar l'estigmatizació social que, en diversos sentits, patim les persones joves i la gent gran i que sovint afecta de manera negativa el nostre desenvolupament, personal i col·lectiu, així com la relació amb altres agents o col·lectius socials.

Així doncs, les entitats sotasignants, considerem que el treball intergeneracional esdevé un element clau i fonamental per a la societat, una necessitat de present i de futur. Defensem que el treball conjunt fomenta la cohesió social, teixint nous vincles i ponts de comunicació dins la ciutadania i d'aquesta manera, des de la col·laboració solidària entre generacions, podem trobar noves perspectives i per tant, noves solucions als vells problemes de sempre.


Inici de la pàgina