Menú de serveis

Ves al menú principalNotícies

Seguiment del Pla del municipal de les Persones de Grans en el marc del Pla d'acció del projecte "Barcelona Ciutat Amigable de la Gent Gran"

L'informe de seguiment i avaluació del Pla municipal de Persones Grans 2013-2016 exposa el grau de desplegament o execució de les actuacions i objectius plantejats en les 4 línies estratègiques en les que es van concretar les 8 àrees de diagnòstic de Ciutats Amigables amb les persones grans que estableix el protocol de Vancouver.

El Pla municipal de Persones Grans 2013-2016 , aprovat al maig del 2013 i elaborat amb la participació del Consell Assessor de la Gent Gran, respon als resultats del procés de diagnosi participativa realitzat en el marc del projecte "Barcelona ciutat Amigable de les Persones Grans". i recull les opinió i propostes formulades per les pròpies persones grans.

L'informe corresponent a l'any 2014, detalla l'estat d'execució de les 218 accions, que el conformen, tot fent-ne una anàlisi quantitativa i qualitativa a partir dels indicadors significatius o accions emblemàtiques designades per al seguiment d'aquell objectiu. Aquesta diagnosi s'acompanya, a més, dels indicadors d'entorn o context que ajuden a fer una anàlisi valorativa de l'estat de cadascun dels 'objectius.

Per a cada línia estratègica es fa una síntesi de les principals idees clau de resultats.

L'informe s'acaba amb una valoració global de l'estat de situació del Pla per a les Persones Grans al 2014, on es plantegen les principals constatacions observades així com propostes de futur i/o tendències a seguir o bé a redireccionar en els propers anys per tal de poder assolir els objectius previstos al final de l'execució del Pla, l'any 2016.


Inici de la pàgina