Biblioteca General
Què és

BCNROC és el repositori institucional d'Accés Obert de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant el qual l'Ajuntament posa d'accés lliure i gratuït els seus documents digitals de difusió pública.

BCNROC és l'eina que permet recollir, emmagatzemar, gestionar, compartir, transformar i difondre aquests recursos d'informació i les seves metadades, facilitant les recerques i la seva posterior recuperació, accés i reutilització.

BCNROC és transversal per tot l'Ajuntament i serveix de repositori únic a on apunten els altres webs municipals que difonen documentació municipal.

BCNROC és interoperable amb altres repositoris d'accés obert, nacionals i internacionals perquè suporta els estàndards i protocols OAI-PMH (Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting) i permet la reutilització de la documentació usant les llicències Creative Commons més obertes possible i acompleix amb els estàndards de metadades Dublin Core per contribuir a facilitar la web semàntica.

BCNROC obre al món els continguts dels documents, nascuts digitals i digitalitzats, elaborats per l'Ajuntament de Barcelona i que són objecte de difusió pública. Són, entre d'altres, les normes, les memòries, els projectes, els plans, els pressupostos, les mesures de govern, les enquestes, els vídeos, els dossiers de premsa i altres documents que recullen les activitats del Govern municipal al llarg del temps. També incorpora les col·leccions digitals del Servei de Documentació i Accés al Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona (SEDAC a partir d'ara), servei creat per delegació de l'Alcaldia del 12 de maig de 2015 donant continuïtat a la tasca iniciada al 1983 per la Biblioteca General de l'Ajuntament.

La col·lecció del repositori és heterogènia, amb diversitat de continguts i de tipologies documentals. Per conèixer més concretament les tipologies que s'hi inclouen, consulteu la Circular que regula la seva creació en el Decret d'Alcaldia del 23 de març 2015, BOPB 29-04-2015.

A BCNROC també hi trobareu documentació externa, sempre i quan sigui d'interès municipal, i es tinguin els drets d'ús.

La llengua predominant dels documents és el català. Així i tot, també hi ha documents municipals publicats en altres llengües com el castellà, l'anglès, el francès, l' àrab, el bengalí, el rus, l'urdú i el xinès en funció del públic al qui s'adrecen.

A banda de documents textuals i audiovisuals, BCNROC també difon les fotografies digitals de l’Ajuntament de Barcelona i d’altres fons cedits.

Les fotografies digitals de l’Ajuntament de Barcelona, són per si mateixes, de gran importància en quan a contingut i volum dins del repositori. Mostren l’evolució urbana de la ciutat de Barcelona des de la dècada dels anys vuitanta fins l’actualitat i es subdivideixen en les següents col·leccions: Art públic de Barcelona; Barcelona general; Edificis; Elements urbans; Plans i projectes urbans.

Hi trobareu fotografies, plànols i dibuixos tècnics,  primer digitalitzats a partir d’originals en positiu, negatiu, diapositiva i dibuix  i, més tard, originals  nascuts a partir de càmeres digitals. Aquest banc d’imatges té els seus orígens en la base de dades IMAGURB, creada al 2003 per la Biblioteca d’Urbanisme i accessible als usuaris municipals via la intranet municipal.

Les fotografies de les escultures i els monuments de Barcelona també es poden visualitzar des d’ Art Públic , secció del web de la Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, a on es troben acompanyades d’una explicació històrica feta per  especialistes i de la seva ubicació en el plànol de la ciutat.

Les fotografies d’altres fons cedits, estan formades per una col·lecció d’imatges realitzades pel fotògraf Ramón Sales, constituïda per fotografies d’edificis, escultures i monuments del l’any 2015 endavant.

Aquesta col·lecció aporta detalls que enriqueixen i faciliten el coneixement de l’art i de l’arquitectura de la ciutat.

BCNROC permet visualitzar totes les imatges fixes en dos formats:  el de miniatura i el de difusió, tot i que el SEDAC també disposa dels fitxers màster de gran qualitat,  que es poden sol·licitar mitjançant el formulari de petició d’imatges. A més a més i, si l’usuari ho desitja,  es dóna l’opció de visualitzar les fotografies en carrusel.