Biblioteca General
Estàndards i metadades

BCNROC està implementat amb el programari lliure Dspace versió 5, que compleix el Protocol OAI-PMH i permet utilitzar els estàndards de la Dublin Core Metadata Initiative (DCMI).

Degut a la gran varietat de documents que s'hi inclouen, ha estat necessari contemplar en algun cas algun qualificador específic per respondre a les necessitats especials d'informació de l'Ajuntament de Barcelona. Aquestes metadades són les que porten un asterisc en el document " Metadades del Repositori BCNROC".

Per minimitzar el temps de dedicació dels departaments-editors a auto-publicar a BCNROC els documents que elaboren, s'han limitat les metadades descriptives que aquests departaments han d'introduir a un màxim de 15, es poden consultar en el document " Metadades del Repositori BCNROC pels editors".

El SEDAC s'encarrega de completar les metadades del document un cop aquest ja està visible via el repositori per tal d'afavorir la immediatesa de la posada en línia.