Escolta

Ajuntament de Barcelona Seu electrònica Navegació segura

Informació pressupostària i financera

Les finances públiques comprenen els elements econòmico-financers que permeten planificar i finançar les diverses actuacions que duu a terme una administració. Així mateix, les finances públiques, en reflectir des d'un vessant econòmico-financer els plans i les accions associades a l'estratègia del Govern, esdevenen una de les principals eines pel que fa a la transparència pública.

En el present apartat s'inclouen els principals documents relacionats amb la planificació, l'execució i la situació de les finances municipals, tant actual com des d'un vessant històric, i comprèn informació pressupostària i financera, així com la principal normativa vinculada a aquests aspectes.

© Ajuntament de Barcelona

Pl. Sant Jaume 08002 Barcelona Tel. Centraleta 93 402 70 00 Informació

Data i hora: