Picasso’s jewels and Baule and Kafir’s jewels: exchanged views

A collaboration between the  Museu Etnològic i de Cultures del Món and the Museu Picasso

Conversa entre Manon Lecaplain, comissària de l’exposició «Picasso i les joies d’artista» al Museu Picasso, i Salvador Garcia, comissari de la mostra «Joies baule i kàfir. Diàlegs amb Picasso», que es presenta al Museu Etnològic i de Cultures del Món, sobre les associacions i referències que es generen entre les obres d’una exposició i l’altra, en una exploració d’allò que és universal i alhora propi de cada cultura en la creació de joies i amulets.

Conversation between Manon Lecaplain, curator of the exhibition «Picasso and the artist’s jewels» in the Museu Picasso, and Salvador Garcia, curator of the exhibition «Baule and Kafir’s jewels. Dialogues with Picasso», which will be presented at the Museu Etnològic i de Cultures del Món, about the associations and references that are generated between the works of one exhibition and the other, in an exploration of what is universal and in turn typical of each culture in the creation of works and charms.

Practical information

Day:

Thursday 17th June

Time:

At 7.00pm

Price:

Free of charge

Venue:

Online session, on Youtube and the Facebook of the Museu Picasso and of the Museu Etnològic i de Cultures del Món.