SIMPOSI: Al voltant de Picasso

«Al voltant de Picasso: aproximació a la relació materials i mecanismes de degradació»
29/11/18

El simposi internacional «Al voltant de Picasso: aproximació a la relació materials i mecanismes de degradació» està organitzat conjuntament per la Universitat Politècnica de València (UPV) i el Museu Picasso (Barcelona), en el marc del projecte de R+D ProMeSA: Estudi de la propietats mecàniques i dimensionals de les pel·lícules de pintura comercialment fabricades i la seva influència en la degradació física i química de les pintures modernes i contemporànies (HAR2016-75131-P), atorgat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat (MICINN-FEDER), Programa estatal de foment de la investigació científica i tècnica d’excel·lència.

Aquest simposi oferirà un fòrum per a conservadors-restauradors, científics de la conservació, historiadors de l’art i professionals i estudiants de disciplines relacionades.

Es debatran qüestions com:

1 - Caracterització i documentació dels materials presents a les pintures de Picasso:

● Suports, preparacions i pel·lícules de pintura.

● Reutilització de teles.

2 - Mecanismes de degradació en les pintures de Picasso:

●  Observacions d’alteracions i degradació habituals.

●  Interacció entre els materials de l’artista i l’entorn.

●  Interacció entre la pel·lícula de pintura i el substrat. Factors que influeixen en l’estabilitat de les pintures.

● Correlació entre la composició química, les propietats fisicoquímiques i el comportament mecànic.

3 - Estratègies de conservació. Investigacions més recents.

4 - Qüestions relatives a l’exposició, manipulació, transport i emmagatzematge de les pintures de Picasso. Directrius per a conservar-les i minimitzar-ne la degradació.

5 - Casos d’estudi relacionats amb el tema del simposi.

Programació de matí

8.30-9.00

Registre

9.00-9.15

Benvinguda institucional
Emmanuel GUIGON, Reyes JIMÉNEZ GARNICA

9.15-9.30

Presentació del projecte ProMeSA - Estudi de propietats mecàniques i dimensionals de la pintura comercial. Influència en els mecanismes de degradació fisicoquímica d’obra pictòrica moderna i contemporània.       
Laura FUSTER LÓPEZ

9.30-10.00

Mètodes, materials i durabilitat de la pintura.
Marion F. MECKLENBURG

10.00-10.30

Micromecàniques de pintures històriques i modernes.

Michał ŁUKOMSKI

10.30-11.00

Tot predient la formació de sabons metàl·lics i el dany mecànic en pintura a l’oli tradicional: un model físic, químic i mecànic.
Emanuela BOSCO, Gijs J.A.M. EUMELEN i Akke S.J. SUIKER

11.00-11.40

Pausa per al cafè

11.40-12.00

Cas d’estudi 1. Mecanismes de degradació en quatre obres de Picasso de 1917.
Cecil K. Andersen i Anna Vila

12.00-12.20

Cas d’estudi 2. Les tres ballarines: mesures de conservació preventiva per a preservar les tres imatges de l’obra.
Annette KING i Joyce H. TOWNSEND

12.20-12.40

Cas d’estudi 3. Nova aproximació a les pintures de l’època blava de Pablo Picasso, utilitzant espectroscòpia de reflectància d’infraroig i fluorescència de raigs X in situ, en combinació amb microanàlisi de mostres.
Emeline POUYET, Kenneth BRUMMEL, Francesca CASADIO, Sandra WEBSTER-COOK, Catherine DEJOIE, John DELANEY, Gianluca PASTORELLI i Marc WALTON

12.40-13.00

Cas d’estudi 4. Mare i infant al mar (1902) de Pablo Picasso.
Keiko IMAI, John DELANEY, Sandra WEBSTER-COOK i Reyes JIMÉNEZ GARNICA

13.00-13.20

Cas d’estudi 5. Natura morta (1922) de Picasso: història, materials i conservació.
Allison LANGLEY, Kimberley MUIR i Ken SUTHERLAND

Programació de tarda

13.30-15.00

Dinar

15.00-15.20

Cas d’estudi 6. La revelació d’allò subjacent: relació entre Rue de Montmartre (1900) i Le Moulin de la Galette (1900) de Picasso.
Will SHANK

15.20-15.40

Cas d’estudi 7. Família d’acròbates amb mico (1905) de Picasso en detall: investigació de materials i tècniques d’una obra icònica de la col·lecció del Gothenburg Museum of Art.
Maria Teresa PULLANO, David BUTI, Eleonora PAPA, Eva NYGÅRDS, Loa LUDVIGSEN i Jørgen WADUM

15.40-16.00

Cas d’estudi 8. Un collage de Picasso de 1913–14 en paper: avaluació de la fragilitat i la sensibilitat a la llum.
Charity FOX, Joyce H. TOWNSEND i Betty SACHER

16.00-16.20

Cas d’estudi 9. Pablo Picasso a la Corunya: tècnica pictòrica i connexió amb els procediments del segle xix. Retrat de l’home barbut (1895).
Clara BODÍA, Lorenzo HORTAL, Adelina ILLÁN i Rafael ROMERO

16.20-16.50

Pausa per al cafè

16.50-17.10

Cas d’estudi 10. Del moviment d’obres al moviment de materials.
Claire GUÉRIN

17.10-17.30

Cas d’estudi 11. Estudi de l’impacte del procés de neteja mitjançant hisop combinat amb un dispositiu de microaspiració i dispensador de líquid per a superfícies pictòriques sensibles com les de de Picasso.
Pierre Antoine HERITIER

17.30-17.50

Cas d’estudi 12. Els estrats com a representació: l’interès de Picasso en les pel·lícules pictòriques des de 1907 fins a 1920.
Chikako TAKAOKA

17.50-18.10

Cas d’estudi 14. Una nova aproximació a Ciència i Caritat (1897).
Reyes JIMÉNEZ GARNICA

18.10-18.30

CLOENDA

-Descarregar el programa en pdf ↓

-Ja podeu consultar les conclusions i els vídeos de les ponències >>

_____________________

29 de novembre de 2018
Museu Picasso. Sala d’actes. Plaça Sabartés 1
Aforament limitat
Preu de la matrícula: 20€
Si us plau, contacteu-nos per l’enregistrament: museupicasso_reserves@bcn.cat
(Termini d’inscripció general: del 15 d’octubre al 28 de novembre de 2018)