Si, com a professionals, desitgeu formar part de la base de dades de premsa especialitzada en art i cultura, a fi de poder rebre les comunicacions del Museu Picasso, ompliu el següent formulari:

Dades professionals
Adreça
Contacte
Mandatory
Camp obligatori

Les seves dades de contacte formen part de la base de dades del Museu Picasso de Barcelona amb la finalitat d'informar-lo de les activitats del Museu i d'enviar convocatòries i notes de premsa. De conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'usuari conserva en tot moment la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació i anul·lació de dades que podrà portar a terme mitjançant el correu electrònic museupicasso_premsa@bcn.cat, tel. 93 256 30 26, fax 93 256 3001 o correu postal: Museu Picasso de Barcelona, departament de Premsa, carrer Montcada 15-23, 08003 Barcelona.