Cicle de performances entorn a la representació i el paper de la figura femenina en l'art
 
Lilibeth Cuenca Rasmussen: A Void, 2007

Dijous 28 d'octubre a les 19:30h

Introducció a càrrec de Lars Bang Larsen

___

Com ens veiem / Com ens veuen

Activitat entorn a l'exposició "Picasso davant Degas"

Tot i que sembla que Picasso i Degas mai no es van conèixer, van compartir diverses preocupacions estètiques. Entre els seus interessos comuns hi ha el de la figura femenina, en particular en la intimitat, pentinant-se o banyant-se, representada en un espai privat que, al fer-se públic, qüestiona elements clàssics associats a la feminitat: la gràcia, la decència, la innocència, la virginitat, el rol de dona mare/musa, etc.

Aquest cicle de performances convida a quatre artistes a revisar aquestes preocupacions des d'un punt de vista contemporani, explorant-les des d'una perspectiva femenina i des del que podria ser anomenat un feminisme de segona generació: una reinterpretació del qüestionament sobre el rol de la bellesa femenina que varen fer artistes dones a partir anys 70, revisat per per artistes que recullen el testimoni però l'adapten també al seu moment social i vital.

 ___

Lilibeth Cuenca Rasmussen (Manila, 1970). Viu a Copenhagen. Es va graduar a The Royal Danish Academy of Fine Arts Copenhagen (1996-2002). Principalment es dedica al videoart i a l'art performatiu. Prenent com a punt de partida el seu doble origen danès i filipí, Cuenca recopil·la, adapta i universalitza les seves narratives amb un enfocament crític i humorístic alhora pel que fa a temes com la identitat, la cultura, la religió, el gènere i les relations socials. Les seves produccions impliquen textos i cançons escrites, música composta, i també elements visuals intricats, com ara el disseny d'escenaris i vestuari. En els darrers anys, s'ha concentrat en obres que exploren reconstruccions de peces d'art performatiu famoses. Cuenca explora la seva herència històrica artística i qüestiona tant el lloc de les dones en la història de l'art com la identitat de l'artista en si.

___

Lars Bang Larsen és historiador de l'art, conservador independent i escriptor amb base a Barcelona i a Copenhagen. Ha estat un dels conservadors d'exposicions col·lectives com ara "Pyramids of Mars" (Fruitmarket Gallery, Edimburg, 2000), "Populism" (Stedelijk Museum, Amsterdam, 2005), "La insurrección invisible de un millón de mentes" (Sala Rekalde, Bilbao, 2005), i "A History of Irritated Material" (Raven Row, Londres, 2010). Entre els seus llibres hi trobem Sture Johannesson (NIFCA / Lukas & Sternberg, 2002), una monografia sobre l'aventura utòpica de Palle Nielsen al Moderna Museet d'Estocolm -The Model. A Model for a Qualitative Society, 1968 (MACBA, 2010)-, i també la sèrie de fullets Kunst er Norm, Organisationsformer i Spredt væren ('L'art és la norma', 'Formes d'organització' i 'Ésser dissipat'), publicats per la Jutland Art Academy (Dinamarca), que tracten sobre l'economia de l'experiència com una mutació de l'ADN de l'art cap a una nova normativització de l'art.

___

(+) Veure tota la programació de Performances

(+) Veure tota la programació d'activitats "Picasso davant Degas"