Inicio|PROPAGANDA FIDEI. Escultura i Contrareforma
819

PROPAGANDA FIDEI. Escultura i Contrareforma

Itinerari per la Col·lecció d'Escultura del Museu vinculat a l’exposició Imatges per creure del Museu d’Història de Barcelona en la qual també hi cedim algunes obres en préstec.

A partir d’escultures religioses singulars dels segles XVI al XVIII, que posen de manifest el paper que va jugar l’art a l’època de la Contrareforma.

La Reforma protestant, promoguda per  Martí Luter a partir de 1517, es basava en tres principis fonamentals: la justificació per la fe,-eix de tot el conjunt doctrinal-, el sacerdoci universal i l’autoritat de la Bíblia. Aquests principis luterans van modificar profundament l’estructura de les noves Esglésies reformades car es va negar la supremacia del Papat i de la jerarquia episcopal i van ser eliminats els ordes religiosos i el culte a les imatges.

L’Europa Imperial de Carles Vè, fruit de les controvèrsies religioses, es va acabar dividint entre prínceps luterans i catòlics.

Per contrarestar les idees de la Reforma protestant i per fomentar una veritable Reforma catòlica, el papa Pau III va convocar el Concili de Trento (1545-1563), alguns dels decrets del qual tindrien conseqüències per al desenvolupament de l’art durant els segles XVI i XVII en les comunitats catòliques, com l’obligació d’instruir als fidels en la intercessió i invocació dels sants i la veneració de les seves relíquies.

A partir de la Contrareforma, l’Església catòlica va convertir l’art en un instrument de propaganda al servei de la fe. A través de l’emoció, més que del pensament, es volia estimular la pietat i la devoció en els fidels.

  • Tríptic de l'itinerari (PDF)
  • Lloc: Museu Frederic Marès. Exposició permanent d'Escultura.
  • Dates: Del 21 de juny de 2017 al 14 de gener de 2018.

El tiquet d’entrada de l’exposició Imatges per creure. Catòlics i protestants a Europa i Barcelona, segles XVI-XVII permet visitar el Museu Frederic Marès amb tarifa reduïda.

El tiquet d’entrada del Museu Frederic Marès permet visitar l’exposició amb entrada reduïda.

Vàlid fins al 14 de gener del 2018.