InicioEl Museu Marès, refugi climàtic de la ciutat

El Museu Marès, refugi climàtic de la ciutat

La calor excessiva i sostinguda comporta un augment de la mortalitat i la morbiditat, especialment en els grups més vulnerables, persones que o bé per la seva situació socioeconòmica o bé per la seva condició, salut o edat pateixen de manera més directa els efectes de la calor, com per exemple la gent gran, nadons, persones amb patologies cròniques, persones amb diversitat funcional o dones que viuen situacions de vulnerabilitat.

Per aquest motiu, des de l’Ajuntament de Barcelona s’ha decidit crear una xarxa d’espais pensats com a refugi climàtic, entre els quals es troba el Museu Frederic Marès. D’aquesta manera, el Museu comptarà, en cas d’emergència per onada de calor, amb dos espais que proporcionaran confort tèrmic a la població: el punt de consulta, actualment tancat a causa de les mesures establertes per fer front a la Covid-19, i el pati, al qual es pot accedir habitualment de manera gratuïta durant els dies d’obertura del Museu.

En cas que es declari una onada de calor es crearà una alerta per a totes les persones usuàries i es posarà en marxa una campanya de comunicació per recordar a la ciutadania consells i recomanacions. A partir d’aquest moment, els grups vulnerables podran acudir a les nostres instal·lacions i, seguint les indicacions del nostre personal, accedir als espais específicament habilitats per aquesta situació, els quals hem esmenat anteriorment.