IniciReunió Comitè Executiu de la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya. 25/febrer/2019

Reunió Comitè Executiu de la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya. 25/febrer/2019

La Xarxa de Museus d'Art de Catalunya és una organització que aglutina diversos museus, sota la coordinació del Museu Nacional d'Art de Catalunya, amb l'objectiu de facilitar polítiques comunes de protecció, recerca i coneixement del patrimoni. També s'ocupa de la formació dels professionals i fa possible la realització de projectes conjunts entre tots els membres que la integren.

Data: 25 de febrer 2019

Hora: 11:00 h.

Lloc: Estudi-biblioteca de Frederic Marès