IniciParticipació amb l’Escola Castella en el projecte “Patrimonia’m; col·leccions”. 22/Gener/2019

Participació amb l’Escola Castella en el projecte “Patrimonia’m; col·leccions”. 22/Gener/2019

El Museu Frederic Marès participa al llarg d’aquest curs escolar 2018-19 amb l’Escola d’educació primària Castella de Barcelona en el projecte “Patrimonia’m; col·leccions”.

Aquest projecte vol aconseguir  que els alumnes de les escoles participants coneguin, estudiïn  preservin i difonguin les col·leccions dels museus i que adquireixin un compromís actiu amb el llegat patrimonial.  Aquest compromís es vehicula a través de la creació d’un seguit de propostes didàctiques integrades en les programacions de l’aula que permeten a l’alumnat fer-se seves les col·leccions i el patrimoni dels museus.

Així, els alumnes de l’Escola Castella portaran a terme l’activitat: “Juguem? Els rols i els valors socials a les joguines d’ara i abans”. La col·lecció de joguines de la Sala de les diversions del Museu es convertirà en el punt de partida per a realitzar una aproximació al món de la joguina i reflexionar sobre els valors que aquestes transmeten al llarg del temps. Paral·lelament, es vol generar un debat entre els alumnes al voltant dels rols implícits existents en les joguines, tant a les d’ara com a les d’abans.