Inici|Jesús camí del Calvari. Compartiment de bancal de retaule (sala 14)

Jesús camí del Calvari. Compartiment de bancal de retaule (sala 14)

Certament la pintura no té ni numèricament ni cronològica la mateixa representació que l'escultura en aquest museu, però entre les que va adquirir Marès n'hi ha algunes d'una extraordinària qualitat i importància.

Aquesta taula va formar part del Retaule Major de l'església del convent de Sant Agustí Vell de Barcelona. El cicle pictòric va ser encarregat el 1463 per la Confraria dels blanquers a Jaume Huguet, un dels artistes més representatius de la pintura gòtica catalana. El retaule de Sant Agustí, patró dels assaonadors, està considerat l'encàrrec pictòric més important de la segona meitat del segle XV a Catalunya.

L'obra que ens ocupa degué formar part de la predel·la del retaule. Jesús és ajudat per Simó de Cirene a carregar la creu davant de la presència de la Verge i sant Joan. A la part de la dreta, veiem els saions, que es distingeixen per les seves riques vestimentes. Les mirades entre Jesús i la seva mare expressen un dolor profund i contingut que es reflecteix també en les mans entrellaçades i suplicants de sant Joan.

La crítica considera que aquesta taula va ser pintada en la seva major part per Huguet i que el seu taller gairebé no hi va participar. Estilísticament es tracta d'una magnífica obra de maduresa.

Arran del bombardeig que el 1714 va patir Barcelona per part de les tropes de Felip V, l'església de Sant Agustí va ser parcialment destruïda i el retaule, que es va desmuntar, es va dispersar. En l'actualitat només es conserva aquesta peça i sis taules més del cos central més una altra de la predel·la amb la representació del Sant Sopar, totes elles custodiades al Museu Nacional d'Art de Catalunya.