ServeisSocials
Dossiers i notes de premsa

Els dossiers i notes de premsa són documents que recullen aquelles publicacions en els medis de comunicació, que tenen una relació directa amb diferents esdeveniments vinculats als serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona.

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de creative commons si no s'hi indica el contrari