ServeisSocials
Serveis Socials per a la Població general

Servei d’assessorament energètic

EAquest servei neix de la voluntat de garantir el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua, de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial que viuen a la ciutat de Barcelona, tal com recull la Llei 24/2015 .

L'Ajuntament de Barcelona mitjançant els Punts d'Assessorament Energètic (PAE), ofereix atenció personalitzada en matèria de drets energètics

Ajuda pel pagament d’una part de la factura de l'aigua. Fons de solidaritat d'Agbar

El Fons de Solidaritat està destinat a minorar les despeses de subministrament domiciliari d'aigua potable i va dirigit a les persones i famílies que acreditin una situació de precarietat econòmica.

Temps per a tu

A través d'aquest projecte es pretén fomentar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal, per tal que la ciutadania pugui gestionar més fàcilment el seu temps.

Es tracta d'oferir temps personal a aquelles famílies que tenen al seu càrrec infants amb discapacitat, per tal de prevenir situacions d'estrès i claudicació de les persones cuidadores, oferint un taller lúdic de qualitat a l'infant, garantint i millorant alhora la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i les seves famílies.

Servei d'Atenció Social Bàsica a Persones i Famílies

Informació, orientació, assessorament i atenció personal als ciutadans i ciutadanes sobre serveis i recursos socials, per donar solució a les demandes o problemàtiques presentades, i col·laborar amb entitats i grups del barri per buscar conjuntament solucions als problemes socials de la població.

Servei d'Atenció a les Urgències Socials

Atendre de forma immediata i puntual les persones de la ciutat que es troben en una situació d'urgència social fora dels horaris dels centres de serveis socials.

-Informació, orientació i assessorament.

-Allotjament, ajuts econòmics d'urgència, etc.

-Derivació a altres serveis (serveis socials d'atenció bàsica, equip d'atenció a les dones, menjadors socials, etc.).

Servei d'Atenció a les Emergències Socials

Atenció a les persones que es veuen afectades per sinistres (incendi, inundació, esfondrament d'un edifici, etc.).

Inclou serveis com ara:

-Atenció psicosocial.

-Allotjament temporal, generalment de 3 a 5 dies, en establiments hotelers de la ciutat.

-Cobertura de les necessitats bàsiques (alimentació i higiene).

-Transport i desplaçament.

-Avís a familiars.

-Informació i derivació a altres serveis de l'atenció social primària.

Servei de Gestió de conflictes d’àmbit social a l’espai urbà

Servei que actua en situacions de conflicte obert i també fent una tasca preventiva, recomanant propostes d'actuacions per facilitar la convivència, el civisme i la tolerància entre la població.

Atenció i suport grupal

Conjunt d'accions que s' adrecen a grups o col·lectius de persones, que es realitzen amb el propi col·lectiu implicat. Les persones participants tenen unes necessitats comuns i el professional realitza un treball d'acompanyament en la resolució dels seus problemes o interessos comuns, afavorint l'ajuda mútua, la cohesió del grup i la inclusió social en el territori.

Projectes d’accions comunitàries en el marc dels serveis socials bàsics

Conjunt d'accions d'atenció col·lectiva que s'organitzen des dels serveis socials.

S' adrecen a grups o col·lectius de persones d'un territori determinat. Es poden realitzar de forma conjunta, o no, amb altres serveis, entitats de la comunitat i amb el propi col·lectiu implicat.

Les accions es poden concretar en:

- Accions informatives de sensibilització: xerrades, exposicions, elaboració de material divulgatiu, etc.

- Suport a grups socials i col·lectius per a millorar la qualitat de vida de la comunitat

- Suport a iniciatives veïnals impulsades per entitats del territori

- Accions adreçades a la cohesió i transformació social per a millorar la realitat del territori

Exemple d'accions: Bon veïnatge, Xerrades divulgatives, Xarxes de voluntariat, etc.

Els Bancs del Temps

Els Bancs de Temps, són projectes impulsats per l'Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb la xarxa associativa dels barris i l'Associació Salut i Família.

Fomenten en la comunitat la relació i l'ajuda mútua entre veïns/es, intercanviant temps i habilitats; es tracta d'intercanvis de serveis entre els ciutadans/es que se'n fan socis/es, sense diners (on la moneda simbòlica és l'hora); l'intercanvi de temps es fa de forma recíproca (ensenya a donar i rebre), paritària (busca la igualtat), multilateral (entre tots/es els/es socis/es) i no de forma immediata sinó quan es necessita.

Les persones que participen ofereixen el seu temps fent petits serveis, relacionats amb la vida quotidiana, a canvi de temps d'altres persones; entre els serveis que s'ofereixen es troben petites reparacions domèstiques, sessions de massatge, classes de cuina, acompanyament de persones dependents, etc.

Servei d'informació i orientació per a la defensa del dret a la igualtat de les persones

Conjunt de serveis per informar, assessorar, mediar i formar per evitar les discriminacions i la vulneració de drets i fomentar el respecte pels altres, a la ciutat de Barcelona.

Els serveis es concreten en les següents actuacions:

Atenció personal i confidencial a les persones que creuen que han estat vulnerats els seus drets.

Atenció psicològica, orientació jurídica i gestió per a la resolució del conflicte.

Informació i formació per entendre i respectar els drets, adreçat tant a persones com a entitats.

Intercanvi d'experiències i assessorament en la creació i gestió d'aquest tipus de serveis.

Gestió d'un observatori municipal de drets vulnerats a la ciutat de Barcelona.

Servei d'exempció del pagament del deute de la factura de l'aigua. Fons de solidaritat d'Agbar

El Fons de Solidaritat està destinat a sufragar el deute generat pel subministrament domiciliari d'aigua potable i va dirigit a les persones i famílies que acreditin una situació de precarietat econòmica.

S'eximirà del pagament del deute d'aigua (quota servei i consum, excepte tributs) de la factura pendent de pagament amb data d'emissió de factura posterior a l'1 de març del 2012 i per sol·licituds presentades fins al 31 de maig del 2013, fi de la vigència del Fons de Solidaritat.

No suposa l'exempció de pagament dels altres conceptes inclosos en la factura (cànon de l'aigua, taxa de clavegueram, TMTR i IVA). Es generarà una nova factura on constarà el deute pendent restant.

L'ajut suposarà també l'ajornament del tall del subministrament, tall permès pel Codi de Consum de Catalunya en cas d'impagament, durant tres mesos o fer la reobertura del subministrament, si el tall ja s'hagués aplicat.

Targeta Barcelona solidària

La Targeta Barcelona solidària és una targeta moneder creada per l'Ajuntament de Barcelona per fer més àgil el pagament dels ajuts d'alimentació que es donen des dels centres de serveis socials a persones sense recursos. La targeta es pot utilitzar a qualsevol establiment d'alimentació, grans superfícies i mercats municipals.

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de creative commons si no s'hi indica el contrari