ServeisSocials
Institut Municipal de Serveis Socials IMSS

Coneix l'IMSS

Qui som?

L'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona és un organisme autònom local de l'Ajuntament de Barcelona, que es posa en marxa el gener de 2010 amb el compromís de garantir la universalització dels nous drets socials.

Té com objectiu principal gestionar els 40 centres de serveis socials ( CSS), que configueren la xarxa d'atenció social bàsica de la ciutat i promoure els recursos i prestacions socials destinats a ajudar a les persones, famílies i col·lectius a obtenir l'atenció social que necessitin.

Actualment l'integren quasi 700 professionals i té un pressupost anual de 100 milions d'euros.

Per què es crea?

Es crea per impulsar, organitzar i articular, internament i externament, els serveis d'atenció social bàsica de responsabilitat municipal adreçats a la ciutadania, dins d'uns paràmetres de qualitat i equitat que contribueixin a garantir el benestar de totes les persones que viuen i conviuen a la nostra ciutat.

Què volem?

Volem donar una resposta decidida, proactiva, creativa i compromesa, creant un model d'ajuda social que reflecteixi el que volem que siguin els Serveis Socials Bàsics dels propers anys a la ciutat de Barcelona. Un model que gestioni les respostes a les sol·licituds d'atenció social demandades pels ciutadans amb flexibilitat, agilitat, simplificant processos i de manera especialitzada, i que presti un servei amb major qualitat, eficàcia, eficiència i proximitat a la ciutadania, raó última de l'actuació municipal.