ServeisSocials
Projecte Radars

La ciutat de Barcelona té una població de 1.610.427 persones de les quals l'11,5% tenen més de 75 anys i el 31,3% d'aquestes, viuen soles.

Moltes d'aquestes persones han escollit continuar vivint a casa seva, soles o acompanyades, i davant el repte que suposa garantir la seva seguretat i benestar, l'Ajuntament, conjuntament amb els recursos i teixit associatiu dels barris, desenvolupa el Projecte Radars des de l’any 2008.

Què és el Projecte Radars?

És una xarxa de prevenció i d’acció comunitària adreçada a detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans, i a pal·liar els efectes negatius de la solitud no volguda, tot comptant amb la complicitat de l’entorn.

Radars és una iniciativa que va néixer al barri del camp d’en Grassot-Gràcia Nova, en un context marcat pel creixent nombre de persones grans en risc d’aïllament, però també davant de la voluntat dels Serveis Socials de combinar la seva capacitat d’acció amb la participació activa de les entitats, els serveis, els veïns i les veïnes i la comunitat en general, per afrontar aquesta situació amb un enfocament preventiu.

Els bons resultats del projecte han comportat que Radars esdevingui un projecte de ciutat, present a tots els districtes i en funcionament en un total de 35 barris.

Com funciona el Projecte Radars?

Radars s’articula mitjançant la creació d’una xarxa de barri que compta amb diversos espais de participació. La base d’aquesta xarxa la formen els radars: veïns i veïnes, comerços i farmàcies del barri que, amb una mirada sensible i respectuosa, estan atents a la dinàmica diària de les persones grans del seu entorn i actuen de forma preventiva per evitar-ne el seu aïllament.

Per detectar les persones grans que es troben soles, s’impliquen també els centres de salut així com d’altres agents del territori que faciliten la incorporació de les persones grans al projecte.

Amb l’objectiu de pal·liar el sentiment de solitud d’aquestes persones, es crea la Plataforma de Seguiment Telefònic, on hi participen voluntaris i voluntàries del barri que truquen de forma periòdica a les persones grans, amb qui estableixen una relació de confiança que serà un primer pas per promoure la seva vinculació al territori. Aquesta tasca és complementa amb la coordinació entre diferents recursos i entitats (casals, centres cívics, entitats de voluntariat, etc.) i amb la creació de noves iniciatives comunitàries que contribueixin a la inclusió de les persones grans al seu entorn més proper.

El protagonisme de la comunitat

La comunitat té un paper protagonista en el procés de transformació del barri, per esdevenir un territori “amigable i segur per a la gent gran que hi viu”. Per això totes les accions que es porten a terme en el marc de Radars combinen el lideratge i paper actiu dels Serveis Socials amb la participació activa d’agents locals.

La coresponsabilitat com a base de l’acció pública, ens permet desenvolupar accions preventives i que contribueixin a pal·liar la solitud no volguda, un fenomen que es fa necessari abordar comptat amb la implicació de tota la comunitat.

Participació en el Projecte Radars

Radars es dissenya i configura en cada barri i per tant, el defineixen les persones, entitats, serveis i equipaments que en formen part. Els espais habituals de participació en el projecte són:

Radar veïnals, comercials i farmàcies: són una figura clau en el projecte doncs gràcies al seu paper de proximitat amb les persones grans, en cas de detectar algun canvi en la seva rutina diària, en el seu comportament o en el seu aspecte es posen en contacte amb el projecte.

Taula Radars: és l’espai de trobada i intercanvi entre veïns/es, persones voluntàries, serveis i entitats del barri on es planifiquen les estratègies i accions que es duran a terme en el marc del projecte.

Plataforma de Seguiment Telefònic: formades per grups de voluntaris que realitzen trucades a les persones ateses per Radars, amb l’objectiu de fer un seguiment de la seva situació i facilitar la vinculació a la xarxa social del barri.

Detecció - porta a porta: el “porta a porta” és una tasca realitzada per voluntaris de Creu Roja. Consisteix en visitar els domicilis de zones del barri que presenten majors indicadors de sobreenvelliment i persones que viuen soles, per tal de conèixer la situació de les persones grans i convidar-los a participar, i promoure alhora la implicació dels veïns i les veïnes en la Xarxa Radars.

Sensibilització i difusió: per tal de motivar un procés de transformació al barri és important donar a conèixer el projecte, i amb aquesta finalitat membres del projecte i voluntaris realitzen accions de difusió i sensibilització al territori.

Acollides i acompanyaments: amb l’objectiu de facilitar la participació de les persones grans en les activitats i esdeveniments del barri, voluntaris i voluntàries realitzen acollides i acompanyaments puntuals.

Radars és un projecte comunitari on cada participació compta! Si vols col·laborar de forma activa, pot trucar al telèfon 93 619 73 11 o escriure’ns al correu radarsgentgran@bcn.cat.