ServeisSocials
Missió, Visió i Valors

Missió

Impulsar, organitzar i articular internament i externa el procés de prestació dels serveis socials bàsics de responsabilitat municipal adreçats a la ciutadania, i això amb uns paràmetres de qualitat i equitat que contribueixin a garantir el benestar de totes les persones que viuen i conviuen a la ciutat.

Visió

Volem ser el referent principal en l' execució de les polítiques públiques i en la gestió dels serveis socials bàsics a la ciutat de Barcelona.

Valors

Valors generals

  • Justícia Sociali Equitat
  • Retorn Econòmic i Social

Valors de Gestió Pública:

A la missió, que ve definida pels estatuts de l' Institut, hem volgut afegir una visió de futur orientadora dels objectius a assolir, que alhora està impregnada dels següents valors de gestió pública.

  • Orientació a les persones: Posar els ciutadans en el centre de la nostre gestió.
  • Eficiència: Optimitzar el màxim els recursos disponibles de tal manera que podem servir al major nombre possible de ciutadans.
  • Qualitat del servei: El compromís amb la millora contínua dels nostres serveis mitjançant la implantació de models estàndards que permetin satisfer les expectatives dels ciutadans.
  • Simplificació: Gestionar i tramitar els expedients amb la menor aportació documental i en el menor temps possible.
  • Avaluació del rendiment: Avaluar de manera contínua el nivell quantitatiu i qualitatiu de la resposta de l' organització a la demanda.
  • Retre comptes: Fer visible i transparent la utilització i destinació dels recursos disponibles.