ServeisSocials
Fons extraordinari d’ajut d’emergència social per a infants de 0 a 16 anys.

Ajut extraordinari que concedeix l'Ajuntament de Barcelona per cobrir les necessitats bàsiques de subsistència d'infants i/o adolescents de 0 a 16 anys.

L'import és de 100 euros mensuals per fill o filla fins a un màxim de 900 euros per cada un/a durant l'any 2017. En el cas de les famílies monoparentals que siguin perceptores del fons, s’afegeix un ajut complementari per família de 100€ (900€/any).

Destinataris i requisits per accedir-hi

Els infants i/o adolescents menors de 16 anys beneficiaris d’aquest ajut han de complir un seguit de requisits, que podeu consultar en el Tríptic informatiu del Fons extraordinari d’ajut d’emergència social per a infants de 0 a 16 anys.

Com funciona?

Un cop tingueu la Targeta Barcelona Solidària 2017 cal que sapigueu que no estarà operativa en el mateix moment del lliurament. Rebreu el saldo en els dies posteriors. S’avisarà prèviament a la família amb un SMS al telèfon mòbil. En el cas de no disposar de telèfon mòbil, podreu comprovar el saldo a qualsevol caixer de CaixaBank, La Caixa. Un cop tingueu el saldo, podreu començar a fer servir la targeta.

Podreu realitzar consultes de saldo i moviments a qualsevol caixer automàtic de la xarxa de “CaixaBank” (La Caixa) i al web www.moneytopay.com. Cada vegada que feu una compra l’import es descomptarà automàticament. No podreu treure diners en efectiu.

El darrer abonament es farà al desembre de 2017.

Els infants i/o adolescents no han de superar els 16 anys d’edat. Si compleixen els 16 anys al llarg de 2017, s’abonarà la part proporcional a mes vençut.

Què es pot comprar?

Productes per cobrir les necessitats bàsiques de subsistència com ara productes d’alimentació, roba i calçat, material escolar... per el/la menor.

On es pot utilitzar?

La targeta únicament funciona als establiments amb datàfon que vénen el tipus de productes de l’apartat anterior.

En concret, els sectors en què es pot fer servir la targeta són: alimentació, educació, roba i calçat, farmàcies, òptiques i drogueries, transport públic (títol adquirit a taquilla no a màquina automàtica), altres sectors (venda de combustible a domicili, consums d’emergència, hospitals, sanatoris i consultes mèdiques) i pagament de tributs i taxes a estaments oficials.

Què he de fer si la targeta no funciona, la perdo o me la roben?

En el cas de pèrdua, robatori o dany:

  • En cap cas demaneu un duplicat a les oficines de “CaixaBank” (La Caixa).
  • Cal que us poseu en contacte amb l’Oficina de gestió dels ajuts d’emergència social per a infants de 0 a 16 anys, situada al carrer Aragó, 344, baixos. Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h. Telèfon 93 256 56 48

Avís: La Oficina de gestió dels ajuts d’emergència social romandrà tancada per obres del 17 de juliol al 17 de setembre (ambdós inclosos). Del 19 de juliol al 15 de setembre s’atendran les incidències, pèrdues i recollida de targetes al carrer València, 344, entresol (Espai 2). L’horari d’atenció al públic serà de dilluns a divendres de 9h a 14h. Per altres gestions i informació trucar al telèfon del Fons d’Infància 93 256 56 48 de dilluns a divendres de 9h a 14h.