ServeisSocials
Gent gran

Pla municipal per a les persones grans

Protocol d'actuació dels serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona davant el Maltractament de les persones grans

Bon tracte a les persones grans

Protocol marc i orientacions d’actuació contra els maltractaments a les persones grans

Drets i llibertats de les persones grans amb dependència

Fer front als maltractaments de les persones grans

Intel·ligència emocional en l’atenció a persones en centres residencials

Condicions de vida i hàbits de la gent gran a la ciutat de Barcelona

Envelliment actiu

Guies pràctiques per a persones cuidadores

Els majors i la malaltia de l'Alzheimer en la literatura infantil i juvenil

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de creative commons si no s'hi indica el contrari