Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona
¿Qué hacemos?

· Executar el Pla d'Actuació Municipal en l'àmbit dels nostres competències de gestió dels serveis socials.
· Programar, executar i avaluar el Pla d'Acció Social de cada territori.
· Gestionar els Centres de Serveis Socials de la ciutat i els serveis següents que s'hi prestin:
- Servei d'Atenció Domiciliària (SAD).
- Servei d'Àpats a Domicili i del Servei d'Àpats en Companyia.
- Servei de Bugaderia, Arranjament de la Llar i Neteges de Xoc.
- Servei d'Allotjament d'Urgència.
- Servei de Desinfecció i Desinsectació a la Llar.
- Projectes Grupals i Comunitaris.
· Cooperar amb els altres serveis locals.
· Crear òrgans de participació i consulta ciutadana.
· Atorgar prestacions econòmiques d'ajuda a famílies.