ServeisSocials
Servei d'atenció a la pobresa energètica Internet: Publicat

L'Ajuntament de Barcelona vol garantir que no s'efectuarà cap tall de subministrament a les persones i/o famílies en situació de risc d'exclusió residencial, que visquin a la ciutat de Barcelona, d'acord amb l'article 6 de la Obrir document PDF Llei 24/2015 de 29 de juliol.

Tal com s'especifica a l'article 5.10 de l'esmentada llei, s'entén que les persones i unitats familiars es troben en situació de risc d'exclusió residencial sempre que tinguin uns ingressos inferiors a 2 vegades l'IRSC, si es tracta de persones que viuen soles, o uns ingressos inferiors a 2,5 vegades l'IRSC, si es tracta d'unitats de convivència, o uns ingressos inferiors a 3 vegades l'IRSC, en cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència. En el cas que els ingressos siguin superiors a 1,5 vegades l'IRSC, cal un informe dels serveis socials que acrediti el risc d'exclusió residencial.

Quin és l'objectiu d'aquest servei?

Aquest servei de l'Ajuntament de Barcelona vol informar i assessorar els consumidors de quines mesures ha d'emprendre per tal que les companyies no els tallin el subministrament d'electricitat, aigua i gas quan tinguin problemes econòmics greus per sufragar-ne el cost. Així com informar de com mantenir la llar a unes condicions adequades de temperatura i de consums a un preu just.

Què us oferim?

· Informació i assessorament sobre què cal fer en cas que us tallin el subministrament energètic o en rebeu l'avís.

On us podreu adreçar?

A qualsevol Oficina d’Habitatge de Barcelona

Més informació:

Telèfon 93 619 73 11

Horari d'atenció telefònica: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i dimarts i dijous de 16 a 19 h

El mes d’agost les Oficines obertes en horari d’atenció al públic de 8.30 a 14.30 h són:

  • Ciutat Vella. C/Pintor Fortuny 17-19
  • Sants-Montjuïc. C/Antoni Capmany 23
  • Nou Barris. Placa Major de Nou Barris 1
  • Sant Martí. C/ Rambla Poble Nou 154

Com reduir la despesa energètica?

· Obrir document PDF Bo social per a l'electricitat: tarifa amb descompte que pretén protegir els consumidors en situació de vulnerabilitat (només s'hi poden acollir famílies amb tots els membres a l'atur, majors de 60 anys amb pensions mínimes, famílies amb carnet de família nombrosa i habitatges amb menys de 3 kw de potència contractada).

· Obrir document PDF Discriminació horària d'electricitat : és una modalitat del contracte que es caracteritza per facturar l'electricitat a dos preus diferents en funció de l'hora del dia. L'avantatge és que l'energia a certes hores pot arribar a ser un 50% més barata.

· Controlar la despesa mensual facilitant la lectura real a l'empresa subministradora.

· Obrir document PDF Comparar tarifes entre les diferents empreses comercialitzadores, informant-vos dels diferents tipus de contracte.

· Obrir document PDF Ajustar la potència contractada .

· Obrir document PDF Guia per millorar l'eficiència i la gestió energètica a la llar .

· Obrir document PDF Comptadors i lectures estimades .

Què fer per aturar un tall de subministrament?

L'empresa subministradora, abans d'efectuar un tall de subministrament, ha de sol·licitar un informe als serveis socials municipals per determinar si la persona o unitat familiar es troba en una de les situacions de risc d'exclusió residencial (Llei 24/2015).

Si us trobeu en aquesta situació de risc d'exclusió residencial i rebeu una carta de la companyia distribuïdora en la qual s'avisa del tall de subministrament de llum, aigua o gas per impagament de factures, haureu d'emplenar i enviar el formulari de queixa referida a l'avís o tall de subministrament energètic per impagament de factures.

Procediment:

1. Un cop rebem aquesta queixa s'estudiarà la situació de la persona sol·licitant i se li demanaran més dades si fos necessari.

2. S'informarà a l'empresa subministradora que en el termini màxim de 2 mesos se li farà arribar l'informe d'acreditació de risc d'exclusió social, d'acord amb la informació aportada pel sol·licitant. Durant aquest termini l'empresa no podrà procedir al tall de subministrament.

3. Una vegada l'empresa ha verificat la situació de risc d'exclusió residencial del consumidor, ha de suspendre qualsevol ordre d'interrupció del subministrament.

5. Transcorregut un any des de l'emissió de l'informe, l'empresa subministradora pot demanar a l'usuari que acrediti que la situació de risc d'exclusió persisteix.

NOTA: Si ja s'ha efectuat el tall, també heu de fer el mateix procediment per tal que la companyia subministradora pugui restablir el subministrament, si és el cas.

També teniu l'opció de tramitar la Obrir document PDF Sol·licitud d'informe d'acreditació de risc d'exclusió residencial llei 24/2015 de manera presencial a:

1. L'Oficina de l'Habitatge del vostre districte.

2. Els Centres de Serveis Socials, demanant cita prèvia al núm. de telèfon 93 619 73 11.

Per a més informació: 010 (Establiment de trucada 0,373 euros Cost/minut: 0,089 euros. Tarifat per segons. IVA inclòs).