ServeisSocials
Què fem?

· Executar el Pla d'Actuació Municipal en l'àmbit de les nostres competències de gestió dels serveis socials.

· Programar, executar i avaluar el Pla d'Acció Social de cada territori.

· Gestionar els Centres de Serveis Socials de la ciutat i els serveis següents que s'hi presten:

- Servei d'Atenció Domiciliària (SAD).

- Servei d'Àpats a Domicili i del Servei d'Àpats en Companyia.

- Servei de Bugaderia, Arranjament de la Llar i Neteges de Xoc.

- Servei d'Allotjament d'Urgència.

- Servei de Desinfecció i Desinsectació a la Llar.

- Projectes Grupals i Comunitaris.

· Cooperar amb els altres serveis locals.

· Crear òrgans de participació i consulta ciutadana.

· Atorgar prestacions econòmiques d'ajuda a famílies.