ServeisSocials
Enllaços relacionats

L'acció comunitària

Les xarxes d?intercanvi solidari

Finalment, les xarxes d'intercanvi solidari integren tot un seguit d'accions amb un fort arrelament en el territori i que tenen en comú el fet de que actuen com a generadores de noves dinàmiques associatives i relacionals, alhora que construeixen capital social. Valors com la solidaritat, la confiança i la responsabilitat es troben a la base d'aquestes experiències, i totes elles pretenen estendre i reforçar els vincles ciutadans.

En podem distingir cinc tipologies diferents:

  • Bancs de temps i bancs solidaris
  • Xarxes d'intercanvi de coneixements
  • Xarxes d'intercanvi de béns
  • Cooperatives de consum agroecològic
  • Altres accions