ServeisSocials
Programa Làbora

Barcelona Mercat Laboral Reservat

Què és LÀBORA?

El Programa Làbora treballa per al foment de l’ocupació i, apropa a les persones en situació de vulnerabilitat al mercat laboral. El projecte, facilita que empreses i entitats tinguin accés a una borsa de candidatures on, ben segur, hi trobaran la persona que millor s’ajusta a les seves necessitats de contractació laboral. La orientació, la formació i l’acompanyament que es fa de cada persona, sempre seguint els criteris d’ocupació per competències, són la garantia del seu èxit. El Làbora vincula l’empresa a un programa amb compromís i responsabilitat social que afavoreix la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania.

El programa s’ha convertit en una eina de referència i transparència, dins i fora de la ciutat, per la seva eficiència, participació i innovació en l’ocupació de persones amb dificultats d’accés al mercat de treball, i amb plena satisfacció de les empreses contractants.

El Programa Làbora és un projecte de Ciutat impulsat per l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), i dissenyat i gestionat en col·laboració amb ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), FEICAT (Empreses d’Inserció de Catalunya), i Creu Roja.

La cooperació i el treball en xarxa entre l’Ajuntament de Barcelona, les entitats socials i el teixit empresarial de la ciutat és la clau per a una Barcelona més justa i més inclusiva.

Com funciona?

Es tracta d'un programa innovador dissenyat per assolir l'encaix entre l'oferta del lloc de treball i la millor candidatura. Aquest objectiu s'aconsegueix gràcies a:

a) Un treball en xarxa entre Serveis Socials i un equip d'experts que treballen de forma coordinada i col·laborativa per identificar els participants del Programa LÀBORA.

b) Un acompanyament individualitzat que dissenya itineraris per l'ocupació on es treballen i s'avaluen les candidatures envers a perfils laborals específics, utilitzant recursos de la ciutat en l'àmbit de l'ocupabilitat i la formació de persones en atur.

c) Una plataforma tecnològica que permet:

 • Treballar les competències d'ocupació dels candidats i candidates per millorar la seva ocupabilitat en un sector professional determinat.
 • Definir els llocs de treball demandants per les empreses, mitjançant un model que descriu les competències tècniques i transversals per aquell lloc de treball.

d) Un equip de suport a l'empresa que:

 • L'acompanya en la publicació de l'oferta laboral, definint el perfil competencial del lloc de treball.
 • Participa en el procés de selecció de la candidatura ideal.
 • Realitza el seguiment de la persona contractada.

Beneficis globals del programa LÀBORA?

Candidats/es

 • Ofereix un servei d’assessorament i acompanyament personalitzat cap a l’ocupació.
 • Facilita l’accés al mercat laboral a través d’un itinerari personalitzat: orientació, formació, millora competencial i intermediació en els processos de selecció i inserció
 • Proporciona una bossa d’ofertes laborals reservades.

Empreses i entitats

 • Posa a la disposició de l’empresa un equip de suport que l’acompanya de forma personalitzada en la definició de perfils professionals i disseny d’ofertes en clau de competències.
 • Permet publicar les ofertes laborals i garanteix el seu encaix competencial amb la candidatura ideal.
 • Ofereix l’assessorament d’un/a professional que acompanya l’empresa en el procés de selecció i en el període inicial de la contractació.
 • Suposa un compromís ferm amb la Responsabilitat Social Corporativa i permet fomentar les aliances estratègiques amb empreses i organitzacions de la ciutat per potenciar el valor afegit i la diferenciació de l’empresa.
  • Certifica el reconeixement com a organització solidària atorgant un Segell LÀBORA, que acredita que l’empresa ha formalitzat una contractació laboral amb una persona en risc d’exclusió social, vetllant així per la igualtat d’oportunitats de la ciutadania de Barcelona.
 • Proporciona a l’empresa que formalitzi un contracte laboral amb les persones inscrites en el Programa LÀBORA, l’oportunitat de beneficiar-se d’incentius econòmics i bonificacions:
  • Incentius econòmics per al foment de la creació de llocs de treball i ocupació estable impulsats des de l’Àrea d’Economia i Ocupació.
  • Altres bonificacions i incentius per a la contractació de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Quines empreses i entitats hi poden participar?

 • Les empreses i entitats que com a mínim disposin d'un centre de treball en algun municipi de l'àrea metropolitana de Barcelona.
 • Les empreses i entitats de qualsevol dimensió: autònoms, microempresa, petites i mitjanes empreses, grans empreses.

Col·labora i vincula't al projecte

Contacta'ns per correu electrònic a: labora@bcn.cat o per telèfon al 93 256 56 23