ServeisSocials
L'acció comunitària

Els Plans de Desenvolupament Comunitari

La complexitat i els canvis constants en les nostres ciutats i en la nostra societat és un fet constatat. La necessitat d'involucrar les persones d'aquests territoris, a partir de la seva dinàmica quotidiana i del seu potencial associatiu i individual ha passat a convertir-se en una estratègia i una aposta de determinades polítiques públiques per fer front aquests canvis.

En aquest sentit, els Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC) es defineixen com "un procés públic d'acció comunitària, amb una forta dimensió en el terreny educatiu i dels valors, que a partir d'una visió global persegueix un ventall de transformacions i millores d'un territori, amb la finalitat d'augmentar la qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes. Un procés on la participació esdevé l'estratègia i l'element metodològic bàsic per aconseguir els seus objectius". Son per tant accions comunitàries planificades per intervenir en un territori determinat, generalment el barri, i constitueixen el nivell més ampli d'acció comunitària.

L'experiència dels plans comunitaris a la ciutat de Barcelona, la podem remuntar a l'any 1996, encara que no serà fins a l'any 2005 que aquests no assoliran la condició de plans de desenvolupament comunitari finançats a parts iguals per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.

L'any 2011 hi ha vigents a la ciutat de Barcelona els següents PDC:

Districte de Ciutat Vella

 • Pla Integral del Casc Antic
 • La Barceloneta Pla Comunitari

Districte de l'Eixample

 • Pla de Desenvolupament Comunitari Sagrada Famíla

Districre de Sants-Montjuïc

 • Pla Comunitari Poble-sec

Districte de Gràcia

 • PDC La Salut

Districte d'Horta-Guinardó

 • Pla Comunitari Carmel Amunt

Districte de Nou Barris

 • Pla Comunitari de Roquetes
 • Pla Comunitari Trinitat Nova
 • Pla Comunitari de Verdum
 • Pla Comunitari Ciutat Meridiana

Districte de Sant Andreu

 • Pla de Desenvolupament Comunitari de Navas
 • PDC Baró de Viver

Districte de Sant Martí

 • PDC Besòs-Maresme
 • Pla de Desenvolupament Comunitari Apropem-nos