ServeisSocials
L'acció comunitària en el marc dels serveis socials

La Llei de serveis socials fa referència al caràcter polivalent, comunitari i preventiu que han de tenir els serveis socials per tal de fomentar l'autonomia de les persones i la cohesió social. En aquesta lògica s'inscriu l'acció comunitària, que pretén la dinamització de les relacions socials de cooperació entre els membres d'un determinat àmbit de convivència a la ciutat (barris o escales de veïns, centres o projectes educatius i sanitaris, esportius, etc.) per aconseguir la millora del benestar quotidià de les persones.

A la pràctica això implica la necessitat de considerar diverses tipologies d'accions comunitàries:

· Els projectes comunitaris en el marc dels serveis socials bàsics.

· Els plans de desenvolupament comunitari (PDC).

· Les xarxes d'intercanvi solidari

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de creative commons si no s'hi indica el contrari