PortalBressol
L'organització de l'escola

Horari del servei

L'horari d'atenció als infants a les escoles bressol és de les 8.00 a les 17.00 hores, de dilluns a divendres, a excepció dels mesos de setembre i juliol, en què és de 8.00 a 15.00 hores.

Grups d'infants i places

L'Escola Bressol Municipal Margalló té sis grups d'infants.

Un grup de lactants (0-1 any), tres grups de caminants (1-2 anys) i dos grups de grans (2-3 anys).

La capacitat màxima de l'escola és de 87 places.

Professionals a l'escola bressol

El projecte educatiu de l'escola és fruït de l'aportació col·lectiva de l'equip de professionals liderats per la directora Sonia Fernández. Cada grup d'infants té un tutor o una tutora, i compta amb el suport d'un educador o una educadora en les franges d'alimentació i descans. A més, el centre té assignat una educadora o un educador complementari durant tota la jornada.

Els contiguts d'aquest web estan subjetes a una licència de Creative Commons si no s'hi indica el contrari