ObservatoriSocialBarcelona


Menú de serveis

Ves al menú principalJoves

Famílies i relacions intergeneracionals: un espai d'oportunitats per a l'educació dels fills i filles, 2012

El IV Informe de l'Institut d'Infància i Món Urbà (CIIMU) recull les conclusions d'un estudi elaborat a través del seguiment, durant tres anys, de més de 3.700 joves de 70 centres educatius de secundària de Catalunya.


Adolescents a Barcelona:estils de vida, àmbit educatiu i conductes relacionades amb la salut, 2010

Una part de l'estudi està dedicada a analitzar en profunditat com les relaciones de nois i noies adolescents amb els seus progenitors i els seus iguals configuren valors i actituds i influeixen tant en les seves conductes i pràctiques com en els diferents usos del temps. També s'ha de destacar la informació que incorpora l'estudi relativa a la incidència que tenen els vincles relacionats en les diverses dimensions dels àmbits educatius i acadèmic, la percepció dels nois i noies adolescents sobre la seva escola i les expectatives educatives futures.


Informe sobre la realitat de la joventut a Barcelona, 2003

L'Enquesta de Joves de Barcelona és un estudi sobre els hàbits i valors de la població barcelonina compresa entre els 15 i els 29 anys.

L'Informe sobre la realitat de la joventut a la ciutat de Barcelona és una síntesi d'aquest estudi que es porta a terme cada cinc anys (les edicions anteriors van tenir lloc el 1992 i el 1997).


Raons i tòpics de les polítiques de joventut - 2002

El mercat de treball nocturn a Barcelona 1992 - 2002

Polítiques afirmatives de joventut 1999


Inici de la pàgina