ObservatoriSocialBarcelona


Menú de serveis

Ves al menú principalNotícies

Memòria 2014 de l'Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports

La memòria 2014 de l'Àrea recull el conjunt d'actuacions dels serveis municipals que l'integren, amb informació i indicadors de l'activitat realitzada a les diferents unitats organitzaives durant l'any.

Aquesta memòria d'activitats de l'Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l'any 2014 presenta, de forma detallada, l'activitat de les diferents entitats que la composen. Amb això es completa la presentació dels quatre darrers anys, marcat per una crisi de dimensions molt profundes i per la voluntat de l'Ajuntament de Barcelona de mantenir la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes i de donar respostes pràctiques i reals a les situacions de precarietat i de vulnerabilitat que s'han produït.


Inici de la pàgina