ObservatoriSocialBarcelona


Menú de serveis

Ves al menú principalNotícies

La cobertura de les necessitats alimentàries de la població en situació de vulnerabilitat social a la ciutat de Barcelona

Aquest estudi neix de la preocupació per l'impacte de les diferents formes d'assistència alimentària que conviuen a la ciutat de Barcelona.

La preocupació per conceptes com la dignitat en l'atenció social, l'autonomia personal, la dependència o l'eficàcia de les intervencions, porten a les entitats de la Xarxa d'Atenció a les Persones Sense Llar de Barcelona a impulsar un primer anàlisi empíric de les modalitats de subministrament d'aliments cuinats a les persones en situació de vulnerabilitat social entre les que es compten les persones sense llar però també d'altres que, malgrat gaudir d'accés a l'habitatge, tenen dificultats per cobrir les necessitats alimentàries.


Inici de la pàgina