ObservatoriSocialBarcelona


Menú de serveis

Ves al menú principalInfància i Famílies

Baròmetre de la infància i les famílies a Barcelona, 2014

El Baròmetre d'Infància i Famílies de Barcelona (BIFAB2014) és un projecte de l'Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de l'Institut d'Infància i Món Urbà (CIIMU) i té per objectiu oferir coneixement sobre la situació de les famílies de la ciutat amb fills i filles menors de 16 anys.


Pobresa infantil a la ciutat de Barcelona, 2013

L'estudi que es presenta dimensiona i caracteritza la pobresa infantil a la ciutat de Barcelona, posant especial èmfasi en els efectes que ha desencadenat la crisi econòmica sobre els infants. L'Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població (ECVHP) constitueix la font de dades que s'ha utilitzat per a la realització de l'informe.


La funció del Tercer Sector en l'àmbit d'infància, adolescència i família, 2011

En els darrers anys s'ha consolidat en pràcticament totes les democràcies europees l'anomenat Tercer Sector. Es tracta del conjunt d'entitats que gestionen serveis d'atenció a les necessitats socials. Aquestes entitats es mouen en un espai que no és públic ni privat, però alhora té elements d'ambdos sectors.


Infants i Famílies a Barcelona, 2010

Aquest estudi aprofundeix sobre les característiques vitals dels infants oferint una informació intensa i extensa sobre la població menor d'edat de la ciutat amb una perspectiva teritorial i longitudinal. En aquest sentit integra les dades d'altres territoris com Catalunya i Espanya, relatius a diferents àmbits de la família, l'educació i els estils de vida, el temps lliure, l'oci i la infància en risc.


III Informe CIIMU 2008. Estat de la Infàncià i les Famílies a Catalunya, 2008

El conjunt de la feina realitzada pel CIIMU es recull en dos volums.

El primer volum, anomenat Malestars: infància, adolescència i famílies es una compilació de la recerca portada a terme, a partir de metodologies qualitatives, i des de diferents perspectives disciplinaries. S'hi aporten nous coneixements sobre les famílies amb infants, sobre educació, salut, adolescència, relacions de gènere, pobresa infantil, infància en risc d'exclusió i mediació familiar.

En el segon volum del III Informe, que s'anomena Infància en xifres a Catalunya i Barcelona, s'ofereixen dades quantitatives procedents dels indicadors estadístics del CIIMU que mostren i descriuen la situació de la infància i adolescència a Catalunya des de diferents àmbits temàtics. Les dades són el més actualitzades possible i procedeixen de fonts oficials i estables. S'ofereix informació principalment del territori de Catalunya, tanmateix, en algunes dimensions també s'aporten dades de la ciutat de Barcelona i d'Espanya i la UE.  Infància en xifres a Catalunya i Barcelona dóna continuitat a La infancia en cifras (2005) i La infancia en cifras 2 (2006), publicades pel Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales i referídes de manera específica a l'Estat espanyol.Inici de la pàgina