ObservatoriSocialBarcelona


Menú de serveis

Ves al menú principalTota la població

Pàgina 1 de 2Següents

Desigualtat social i pobresa a la ciutat de Barcelona en temps de crisi, 2013

Aquest estudi analitza els efectes de la crisis econòmica i financera del 2008 a partir de l'anàlisi detallada dels principals indicadors relacionats amb la cohesió social. Aquest treball aporta informació sobre com està evolucionant la vulnerabilitat social a la ciutat de Barcelona considerant i sobre altres realitats territorials de l'entorn més proper.


Entitats i grups de suport en els àmbits Social i de Salut a la ciutat de Barcelona, 2011

A la ciutat de Barcelona són molts els col.lectius que treballen en els àmbits de la salut i el suport social i donen recolzament a tot un seguit de persones que, per raons i circumstàncies molt diverses, participen en aquest tipus d'entitats, hi col.laboren o hi busquen alguna mena d'assessorament, acompanyament o suport.


Diversitat cultural i plans de desenvolupament comunitari, 2011

Aquest document recull les fitxes identificatives que contenen la informació bàsica a partir de la qual s'ha elaborat l'estudi Diversitat cultural i Plans de Desenvolupament Comunitari. Aquestes fitxes van ser complimentades per l'Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) juntament amb els tècnics comunitaris dels Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC), essent recollides un total de 16 fitxes que corresponen als diferents PDC que s'estaven duent a terme l'any 2010 a la ciutat de Barcelona.


Adolescents a Barcelona:estils de vida, àmbit educatiu i conductes relacionades amb la salut, 2010

Una part de l'estudi està dedicada a analitzar en profunditat com les relaciones de nois i noies adolescents amb els seus progenitors i els seus iguals configuren valors i actituds i influeixen tant en les seves conductes i pràctiques com en els diferents usos del temps. També s'ha de destacar la informació que incorpora l'estudi relativa a la incidència que tenen els vincles relacionats en les diverses dimensions dels àmbits educatius i acadèmic, la percepció dels nois i noies adolescents sobre la seva escola i les expectatives educatives futures.


Pobresa i exclusió social a la ciutat de Barcelona, 2009

Aquest informe presenta una anàlisi detallada de les condicions de vida de determinats col.lectius i analitza tot un seguit de variables, com ara les tipologies de les llars, el gènere, els ingressos o les xarxes de relació, entre d'altres, que incideixen directament en les situacions de vulnerabilitat.Inici de la pàgina