ObservatoriSocialBarcelona


Menú de serveis

Ves al menú principalDones

Pàgina 1 de 2Següents

Enquesta de violència masclista a Barcelona, 2010

El Programa de seguretat contra la violència masclista ha promogut un estudi conjunt entre el Departament d'Interior Relacions Institucionals i Participació, l' Institut Català de les Dones i la Regidoria de la Dona de l'Ajuntament de Barcelona amb l'objecte de mesurar l'extensió de la violència masclista entre les dones residents a Barcelona.

L'estudi també proposa iniciar una sèrie d'amidaments periòdics destinats a mesurar l'evolució de la violència masclista en el futur i a avaluar l'eficàcia de les intervencions destinades a eradicar-la.


Condicions de vida i hàbits de la població de Barcelona: una aproximació des de la perspectiva de gènere, 2009

Aquest treball és un estudi de les condicions de vida de les dones des de vessants socials, culturals i econòmics. Descriu la situació actual, detecta les problemàtiques i necessitats que tenen, explora les diferències que hi ha dins del col.lectiu de dones segons l'edat i la posició en l'estructura social i, finalment, analitza els desequilibris existents entre homes i dones pel que fa a la igualtat d'oportunitats.


Treball grupal i violència sexista, 2007

Aquesta publicació descriu una nova metodologia de treball, anomenada investigació-acció, duta a terme al llarg d'un any al districte de Nou Barris amb un grup de dones que pateixen violència de gènere.


Temps, treball i ocupació: desigualtats de gènere a la ciutat de Barcelona, 2003

L'objectiu d'aquest estudi és doble: primer analitzar una àrea concreta -l'activitat i el treball de les dones- recuperant totes les activitats que des de sempre han realitzat les dones, que són fonamentals per a la vida humana i que, no obstant aixó, han estat invisibles i, segon, reflectir aquesta activitat en indicadors específics que permetin seguir l'evolució de les variables rellevants. Es tracta en concret d'analitzar la desigualtat entre dones i homes en relació amb la seva participació en els diferents tipus de treballs i els conflictes de temps, particularment de les dones, associats a la seva participació simultània en les diferents activitats.


Diferències i desigualtats de gènere en salut 2003

Aquest estudi analitza les diferències i desigualtats de gènere en les condicions de vida i l'estat de salut de les persones de 25 a 64 anys residents a Barcelona, fet a partir de l'Enquesta de Salut de l'any 2000.

Parlar de diferències de gènere en salut significa reconèixer que més enllà de les diferències biològiques entre els dos sexes, que òbviament expliquen diferències en salut, hi ha condicionants socials estretament associats amb el sexe, com ara la situació laboral, els rols familiars o la classe social, que són responsables de les diferències entre homes i dones en l'estat de
salut.Inici de la pàgina